web analytics

Hjem

LÆR BARN FØRSTEHJELP!

Målet med dette læreverket  for grunnskolen er progresjon som bygger på det de lærer i 1. trinn og med nytt stoff hvert skoleår. Dette er en helhetlig pakke med teori, praksis og øvelsesmaterialer etc. som skolene bruker for å gi en best og morsomst mulig førstehjelpsundervisning for elevene.

Målet med barnehageboken er å lære noe om førstehjelp for barn i barnehage på barnas språk og forståelse.

Barnehage

Den Lille Førstehjelper Barnehage

Målet med barnehageboken er å lære noe om førstehjelp for barn i barnehage på barnas språk og forståelse. Boken er delt inn i 3 kapitler. Det første kapittelet handler om forståelse i hva førstehjelp er. Dette kan barn helt ned til 4 år få en forståelse i hva er. Kapittel 2 og 3 er for 5-6 åringer. Til slutt er det vedlagt oppgavehefter med tegninger til fargelegging, samt oppgaver og tegneserier. Undervisningen i dette læreverket er laget så barna lærer førstehjelp igjennom dramatisering med dukker, samtaler og praksis på barnas premisser.

Grunnskolen

Den Lille Førstehjelper grunnskolen 1. – 7. trinn

Dette er et læreverk som lærer barna førstehjelp på en enkel og morsom måte. Det er en oppbyggende læring med nytt stoff med repetisjoner for hvert trinn. Lærere trenger ikke førstehjelpskunnskaper for å bruke læreverket, da det er lagt opp delvis som lærebok og et manus for hva læreren kan si og gjøre med elevene for at de skal kunne lære førstehjelp utifra alder og nivå.

Det finnes ikke læreverk om førstehjelp i skolen basert på nivå og trinn i dag. Den Lille Førstehjelper er et læreverk som er oppbyggende med teoretisk, praktisk og enkel førstehjelpsundervisning på språk barna forstår. Det har en målsetting som er tilpasset de ulike trinn og med repetisjoner hele tiden, så det som er lært fra før ikke glemmes. Undervisningen er godt utprøvd på en skole i Trondheim

Målet med læreverket er progresjon som bygger på det de lærer i 1. trinn og med nytt stoff hvert skoleår. Dette blir en helhetlig pakke med teori, praksis og øvelsesmaterialer etc. som skolene bruker for å gi en best og morsomst mulig førstehjelpsundervisning for elevene.

Det er lagt ved et bonuskapittel (kapittel 8) i læreverket, med enkel undervisning for barnehager. Dette er en innledning til det de skal lære i 1. trinn.

Læreverket består av læreveiledning, og en DVD med oppgavehefter for hvert trinn, beskrivende filmer som viser både hvordan en skal undervise førstehjelp for barn og hvordan en utfører førstehjelp på riktig måte. Det er også ferdig lagde PowerPoint presentasjoner til hjelp i undervisningen og oppgaver til praktisk trening og øvelser.

På læreverkets webside – www.denlilleforstehjelper.no kan du bestille læreverket, ekstra bøker eller DVD-er og treningsdukker. Du kan også bestille en ny lærebok spesielt laget for barnehager.

Nyttig info

Den Lille Førstehjelper

Målet med dette læreverket er progresjon som bygger på det de lærer i 1. trinn og med nytt stoff hvert skoleår. Dette er en helhetlig pakke med teori, praksis og øvelsesmaterialer etc. som skolene bruker for å gi en best og morsomst mulig førstehjelpsundervisning for elevene.
Det er også andre aktører på markedet som tilbyr førstehjelpsopplæring til barn, men dette er ikke undervisningsopplegg som følger elevene gjennom hele barneskolen.
For eksempel:

Norsk Folkehjelp har laget et førstehjelpspill på nett for unger basert på førstehjelp, noe de nettopp har utarbeidet og lagt ut som tilbud for skoler. Jeg har selv prøvd spillet og det er lærerikt og fornøyelig.
 
Norges Røde Kors har en webside som kan anbefales. Det er en interaktiv webside som lærer enkel førstehjelp på barnas vis. Det vises artige videofilmer med kjente fjes fra barne-TV, og gir gode tips til førstehjelp og forebygging.
 
Forskjellen på de to websidene og Den Lille Førstehjelper er at det ikke legges inn noe praktisk trening, som det gjøres i læreverket. Her er det du som har ansvaret for at elevene lærer førstehjelp på en morsom og lærerik måte.
Du som lærer i skolen bør bruke denne boka for å gi elevene den beste lærdom i førstehjelp. Siden denne fokuserer på at det skal læres i barnets nivå – der barnet er i sin kunnskaps grad og alder – er det viktig å følge dette når du underviser. Følg de undervisningsrådene og de oppgavene som står der.
Jeg har utviklet dette igjennom flere år på Eberg Skole i Trondheim