web analytics

Barnehage

Den Lille Førstehjelper Barnehage

Målet med barnehageboken er å lære noe om førstehjelp for barn i barnehage på barnas språk og forståelse. Boken er delt inn i 3 kapitler. Det første kapittelet handler om forståelse i hva førstehjelp er. Dette kan barn helt ned til 4 år få en forståelse i hva er. Kapittel 2 og 3 er for 5-6 åringer. Til slutt er det vedlagt oppgavehefter med tegninger til fargelegging, samt oppgaver og tegneserier. Undervisningen i dette læreverket er laget så barna lærer førstehjelp igjennom dramatisering med dukker, samtaler og praksis på barnas premisser.