web analytics

Grunnskolen

Den Lille Førstehjelper grunnskolen 1. – 7. trinn

Dette er et læreverk som lærer barna førstehjelp på en enkel og morsom måte. Det er en oppbyggende læring med nytt stoff med repetisjoner for hvert trinn. Lærere trenger ikke førstehjelpskunnskaper for å bruke læreverket, da det er lagt opp delvis som lærebok og et manus for hva læreren kan si og gjøre med elevene for at de skal kunne lære førstehjelp utifra alder og nivå.

Det finnes ikke læreverk om førstehjelp i skolen basert på nivå og trinn i dag. Den Lille Førstehjelper er et læreverk som er oppbyggende med teoretisk, praktisk og enkel førstehjelpsundervisning på språk barna forstår. Det har en målsetting som er tilpasset de ulike trinn og med repetisjoner hele tiden, så det som er lært fra før ikke glemmes. Undervisningen er godt utprøvd på en skole i Trondheim

Målet med læreverket er progresjon som bygger på det de lærer i 1. trinn og med nytt stoff hvert skoleår. Dette blir en helhetlig pakke med teori, praksis og øvelsesmaterialer etc. som skolene bruker for å gi en best og morsomst mulig førstehjelpsundervisning for elevene.

Det er lagt ved et bonuskapittel (kapittel 8) i læreverket, med enkel undervisning for barnehager. Dette er en innledning til det de skal lære i 1. trinn.

Læreverket består av læreveiledning, og en DVD med oppgavehefter for hvert trinn, beskrivende filmer som viser både hvordan en skal undervise førstehjelp for barn og hvordan en utfører førstehjelp på riktig måte. Det er også ferdig lagde PowerPoint presentasjoner til hjelp i undervisningen og oppgaver til praktisk trening og øvelser.

På læreverkets webside – www.denlilleforstehjelper.no kan du bestille læreverket, ekstra bøker eller DVD-er og treningsdukker. Du kan også bestille en ny lærebok spesielt laget for barnehager.