web analytics

Hvorfor

  • Tenk deg at du er med barna dine på sykkeltur, og du faller på sykkelen og blir bevisstløs. Tenk om barna dine kan førstehjelp og gir deg korrekt førstehjelp og ringer Medisinsk Nødnummer 1-1-3?
  • Tenk deg at barna leker ute i friminuttet og et barn faller og slår seg, og de kan førstehjelp og hjelper den skadde?
  • Tenk deg at du jobber i barnehagen og barna har lært at trøst er god førstehjelp og hjelper andre barn med det, mens andre henter en voksen?

Her er læreverket som lærer barn nettopp dette. De lærer førstehjelp på en morsom måte på språk barna forstår.

Ikke vær redd for å bestille Den Lille Førstehjelper for grunnskolen 1. – 7. trinn og Den Lille Førstehjelper barnehage.