web analytics

Nyttig info

Den Lille Førstehjelper

Målet med dette læreverket er progresjon som bygger på det de lærer i 1. trinn og med nytt stoff hvert skoleår. Dette er en helhetlig pakke med teori, praksis og øvelsesmaterialer etc. som skolene bruker for å gi en best og morsomst mulig førstehjelpsundervisning for elevene.
Det er også andre aktører på markedet som tilbyr førstehjelpsopplæring til barn, men dette er ikke undervisningsopplegg som følger elevene gjennom hele barneskolen.
For eksempel:

Norsk Folkehjelp har laget et førstehjelpspill på nett for unger basert på førstehjelp, noe de nettopp har utarbeidet og lagt ut som tilbud for skoler. Jeg har selv prøvd spillet og det er lærerikt og fornøyelig.
 
Norges Røde Kors har en webside som kan anbefales. Det er en interaktiv webside som lærer enkel førstehjelp på barnas vis. Det vises artige videofilmer med kjente fjes fra barne-TV, og gir gode tips til førstehjelp og forebygging.
 
Forskjellen på de to websidene og Den Lille Førstehjelper er at det ikke legges inn noe praktisk trening, som det gjøres i læreverket. Her er det du som har ansvaret for at elevene lærer førstehjelp på en morsom og lærerik måte.
Du som lærer i skolen bør bruke denne boka for å gi elevene den beste lærdom i førstehjelp. Siden denne fokuserer på at det skal læres i barnets nivå – der barnet er i sin kunnskaps grad og alder – er det viktig å følge dette når du underviser. Følg de undervisningsrådene og de oppgavene som står der.
Jeg har utviklet dette igjennom flere år på Eberg Skole i Trondheim