web analytics

Om forfatteren

For å kunne skrive denne boka, kreves det en del bakgrunn. Både innen førstehjelp, arbeid med barn og kommunikasjon.

Min bakgrunn i førstehjelp har jeg siden 1982. Da begynte jeg som 17 åring i Norsk Folkehjelp. Der ble jeg med på ulike aktiviteter fra sanitetsvakt på idrettsarrangementer, til leteaksjoner og ambulansetjeneste på frivillig basis, og til slutt førstehjelpinstruktør.  Sistnevnte begynte jeg med i 1994 – jeg ble utdannet i Norsk Folkehjelp som instruktør.

Mitt arbeid med barn begynte i 1997. I 1998 begynte jeg på Eberg skole. Jeg fikk god kontakt med ungene, og oppdaget at jeg kommuniserte med dem på et enkelt og lettfattelig språk. Jeg laget førstehjelpkurs for elevene på skolen og begynte å utvikle førstehjelpsundervisning etter alder og nivå.

Gjennom årene ble opplegget mer og mer forbedret, og lærerne på skolen jublet over å se den iveren og lærdommen barna fikk da jeg underviste. Det har til og med hendt at et barn har hatt behov for den lærdommen innen førstehjelp som de har fått! Det ente med at 2 lærere, uavhengig av hverandre, foreslo at jeg kanskje kunne gi ut et læreverk som bygger på det opplegget jeg har på Eberg skole. Spiren ble sådd og jeg ble hekta.

Å undervise barn er spennende og interessant. Barn lærer raskt, de er engasjerte og påvirkelige. Samfunnet krever at vi mer og mer får gode kunnskaper innen førstehjelp for å kunne gi korrekt hjelp til syke og skadde mennesker. Da ser jeg denne kombinasjonen med barns raske lærdom og muligheter for å lære førstehjelp som gode muligheter. Det vi lærer i tidlig alder vil som oftest huskes bedre enn ting en lærer når en er voksen.

Barnehageboka laget jeg året etter for å få en helthetlig opplæring i førstehjelp for barn i alder 5 til 13 år.

Men disse bøkene håper jeg at skolene kan bidra til at flere og flere mennesker kan kunne hjelpe i kritiske situasjoner ved skader og sykdommer: Gi livsviktig og riktig førstehjelp som kan redde livet til mennesker.